Wesprzyj nas

1,5 % dla ZHP

Szanowni Państwo!

            Zwracamy się z prośba o przekazanie 1,5 % podatku należnego za miniony rok podatkowy na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) tj. naszego Hufca w Zgorzelcu.
Jeśli Państwo wypełniacie formularz podatkowy ręcznie lub w jakimkolwiek programie, wystarczy, że w polach deklaracji  „Wniosek o przekazanie 1,5 % podatku” wpiszecie:

      nr KRS : 0000264246
           cel:     Hufiec Zgorzelec (dodatkowo może być nazwa drużyny).

Otrzymane środki zostaną przekazane na:
- dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci, zakup i remont sprzętu obozowego dofinansowanie  biwaków i rajdów harcerskich, zakup materiałów programowych do pracy śródrocznej,
- rozwijanie harcerskich specjalności,
- opracowanie kolejnych nowoczesnych programów wychowawczych.

Dziękujemy Wam w imieniu naszych podopiecznych.